Novinky

Finanční zpravodaj číslo 12/2005 část 1

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Legislativa

  1. Zveřejnění seznamu nově registrovaných a zrušených pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
  2. Seznam odpovědných pojistných matematiků - doplněk
  3. Seznam udělených osvědčení o autorizaci servisních středisek
  4. Pokyn č. D - 290  k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 121/2005)
  5. Pokyn č. D - 291  k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 79/2005)
  6. Vyhláška č. 473 o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2006

Doporučované

Nejčtenější