Novinky

Seznam zmocněných příslušných orgánů podle zákona č. 335/2020 Sb.

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Mezinárodní spolupráce
  • Legislativa

Ministerstvo financí ČR v návaznosti na § 11 zákona č. 335/2020 Sb., o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii, oznamuje, že Generální finanční ředitelství bylo zmocněno na základě § 12 výše uvedeného zákona k řešení sporných otázek harmonizovaným postupem v oblasti převodních cen a v oblasti přisuzování zisků stálým provozovnám, a to v rozsahu odpovídajícím působnosti tuzemského příslušného orgánu podle výše uvedeného zákona. Zmocnění bylo uděleno na dobu neurčitou.

Nejčtenější