Novinky

Informace ke změnám bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění na základě vstupu v platnost mnohostranné daňové úmluvy

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Legislativa
  • Mezinárodní spolupráce
  • Daň
  • Daně a cla
  • Zahraniční sektor

Ministerstvo financí ČR v návaznosti na skutečnost, že Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám ( „Úmluva“), publikována pod č. 32/2020 Sb.m.s., vstupuje pro Českou republiku v platnost dne 1. září 2020, sděluje, že v tuto chvíli budou Úmluvou dotčeny smlouvy o zamezení dvojího/dvojímu zdanění s následujícími státy: Austrálií, Belgií, Dánskem, Finskem, Francií, Gruzií, Islandem, Indií, Irskem, Izraelem, Japonskem, Kanadou, Kyprem, Lichtenštejnskem, Litvou, Lotyšskem, Lucemburskem, Maltou, Nizozemím, Norskem, Novým Zélandem, Polskem, Portugalskem, Rakouskem, Ruskem, Singapurem, Slovenskem, Slovinskem, Srbskem, Švédskem, Švýcarskem a Velkou Británií.

V současné fázi se tedy jedná o smlouvy, které Česká republika zařadila pod režim Úmluvy a u kterých druhý smluvní stát již rovněž dokončil vnitrostátní ratifikační proces ve vztahu k Úmluvě. Informace o konkrétních změnách v jednotlivých uvedených smlouvách (a samozřejmě i v těch, které budou Úmluvou dotčeny později) budou průběžně zveřejňovány Ministerstvem financí ČR ve Finančním zpravodaji.

Nejčtenější