Novinky

Informace ke smlouvě mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

odbor 15 - Daně z příjmů a účetnictví
odbor 15 - Daně z příjmů a účetnictví

Vydáno

 • Česká republika
 • Ghana
 • Dvojí zdanění
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
 • Daň
 • Daně a cla
 • Legislativa
 • Zahraničí mimo EU
 • Zahraniční sektor

Ministerstvo financí ČR v návaznosti na informace obdržené od Ministerstva zahraničních věcí ČR sděluje, že dne 11. srpna 2020 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A GHANSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMŮ A ZE ZISKŮ ZE ZCIZENÍ MAJETKU, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, v Akkře dne 11. dubna 2017. Ustanovení této smlouvy se budou provádět následovně:

 1. pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2021 nebo později;
 2. pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně ze zisků ze zcizení majetku, na příjmy nebo zisky ze zcizení majetku za každý daňový rok začínající 1. ledna 2021 nebo později.

Text Smlouvy bude v nejbližší možné době standardně publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Nejčtenější