Novinky

Česká republika uložila ratifikační listinu k mnohostranné daňové úmluvě

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Daň
  • Daně a cla
  • Legislativa
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraniční sektor
  • Dvojí zdanění

Dne 13. května 2020 byla v Paříži uložena ratifikační listina České republiky ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, kterou Česká republika podepsala dne 7. června 2017 v Paříži. V souladu s odstavcem 2 článku 34 úmluvy vstoupí úmluva pro Českou republiku v platnost dne 1. září 2020.

Doporučované

Nejčtenější