Novinky

Informace ke vstupu v platnost nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Koreou

odbor 15 - Příjmové daně
odbor 15 - Příjmové daně

Vydáno

  • Boj proti daňovým únikům
  • Dvojí zdanění
  • Legislativa
  • Mezinárodní spolupráce
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční sektor

Dne 20. prosince 2019 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KOREJSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018. Ustanovení této smlouvy se budou provádět:

  1. pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2020 nebo později;
  2. pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2020 nebo později.

Smlouva mezi ČSFR a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 27. dubna 1992 (Sbírka zákonů č. 124/1995), přestane být v platnosti a přestane se provádět v relaci mezi oběma státy dnem 1. ledna 2020.

Český a anglický text nové smlouvy bude co možná nejdříve standardně publikován ve Sbírce mezinárodních smluv. V mezidobí lze do textu Smlouvy nahlédnout buď na Ministerstvu financí ČR či na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Doporučované

Nejčtenější