Novinky

Zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu ve vztahu k Tchaj-wanu

odbor 15 - Daně z příjmů
odbor 15 - Daně z příjmů

Vydáno

  • Legislativa
  • Zahraniční sektor
  • Česká republika
  • Daň
  • Daně a cla
  • Zahraničí mimo EU
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Tchaj-wan

Dne 12. prosince 2017 byla vedoucími obou kanceláří podepsána v Praze dohoda mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji a Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří, Praha týkající se Ustanovení o zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu.

Na základě tohoto dokumentu budou připravena jednostranná opatření, kterými budou Ustanovení recipročně implementována. V České republice to bude znamenat nutnost vypracovat návrh zvláštního zákona, kterým budou v potřebné míře popřípadě novelizovány i příslušné právní předpisy upravující daně z příjmů.

Doporučované

Nejčtenější