Novinky

Podpis smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Ghanou

odbor 15 - Daně z příjmů
odbor 15 - Daně z příjmů

Vydáno

  • Česká republika
  • Daň
  • Daně a cla
  • Dvojí zdanění
  • Legislativa
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční sektor
  • Ghana

Dne 11. dubna 2017 byla v Akkře podepsána SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A GHANSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMŮ A ZE ZISKŮ ZE ZCIZENÍ MAJETKU, a to včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást. V obou státech bude nyní následovat další nezbytný legislativní proces vedoucí k ratifikaci Smlouvy a jejímu následnému vstupu v platnost.

Doporučované

Nejčtenější