Novinky

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Chile vstoupila v platnost

odbor 15 - Daně z příjmů
odbor 15 - Daně z příjmů

Vydáno

 • Dvojí zdanění
 • Legislativa
 • Zahraničí mimo EU
 • Zahraniční sektor
 • Mezinárodní spolupráce
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
 • Boj proti daňovým únikům

Dne 21. prosince 2016 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHILSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU, která byla podepsána v Santiagu de Chile dne 2. prosince 2015.

Ustanovení této smlouvy se budou provádět:

 1. v České republice:
  - pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2017 nebo později; a
  - pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2017 nebo později; a
 2. v Chilské republice:
  - pokud jde o daně z příjmů dosažených a částek vyplácených, připisovaných na účet, daných k dispozici nebo zaúčtovaných jako náklad k 1. lednu 2017 nebo později; a
  - pokud jde o daně z majetku, za předpokladu a do té míry, že jsou takové daně Chilskou republikou ukládány, na daně vybírané ve vztahu k majetku vlastněnému k 1. lednu 2017 nebo později, pokud tedy jsou takové daně v této době ukládány, jestliže nikoliv, tak k 1. lednu roku, v němž budou majetkové daně v Chilské republice zavedeny, nebo později.

Text této významné mezinárodní smlouvy bude standardně v nejbližší možné době v České republice publikován ve Sbírce mezinárodních smluv. V mezidobí je možné do textu smlouvy nahlédnout na Ministerstvu financí ČR, popř. na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Doporučované

Nejčtenější