Novinky

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Íránem

odbor 15 - Daně z příjmů
odbor 15 - Daně z příjmů

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Legislativa
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní spolupráce
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Boj proti daňovým únikům

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 4. srpna 2016 vstoupila v platnost Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána, včetně Protokolu k ní, dne 30. dubna 2015 v Praze.

Ustanovení Smlouvy se budou provádět:

  1. pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k prvnímu dni roku 2017 nebo později;
  2. pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající první den roku 2017 nebo později.

Text Smlouvy, jejíž nedílnou součást tedy tvoří i Protokol k ní, bude standardně v nejbližším možném období publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Doporučované

Nejčtenější