Novinky

Informace ke vstupu v platnost protokolu k daňové smlouvě s Kazachstánem

odbor 15 - Daně z příjmů
odbor 15 - Daně z příjmů

Vydáno

 • Dvojí zdanění
 • Legislativa
 • Zahraničí mimo EU
 • Zahraniční sektor
 • Protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
 • Mezinárodní spolupráce
 • Boj proti daňovým únikům

Dne 28. června 2016 vstoupil v souladu se svym clankem 15 v platnost Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (podepsána v Almaty dne 9. dubna 1998) a ktery byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014.

Ustanovení Protokolu, který tvoří nedílnou součást Smlouvy, se budou provádět následovně:

 • pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na daně vybírané z příjmů vyplácených nebo připisovaných k 1. lednu 2017 nebo později;
 • pokud jde o ostatní daně, na daně vybírané za každé daňové období začínající 1. ledna 2017 nebo později;
 • pokud jde o článek 13 Protokolu pojednávajícího o výměně informací, na žádost učiněnou ke dni 28. června 2016 nebo později.

Text Protokolu bude v nejbližší možné době standardně publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Doporučované

Nejčtenější