Novinky

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Ukrajinou

odbor 15 - Daně z příjmů
odbor 15 - Daně z příjmů

Vydáno

  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění
  • Dvojí zdanění
  • Legislativa
  • Mezinárodní spolupráce
  • Boj proti daňovým únikům

Ministerstvo financí ČR, na základě informací obdržených dne 15. ledna 2016 prostřednictvím ZÚ Ukrajiny v Praze, oznamuje, že dne 9. prosince 2015 vstoupil v platnost Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Protokol byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013 a jeho ustanovení se provádějí ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2016 nebo později. Text Protokolu bude standardně v nejbližší možné době publikován ve Sbírce mezinárodních smluv. V mezidobí lze do textu nahlédnout na Ministerstvu financí ČR, popř. na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Doporučované

Nejčtenější