Novinky

Smlouva mezi ČR a Lichtenštejnskem o zamezení dvojímu zdanění vstoupila v platnost

odbor 15 - Daně z příjmů a účetnictví
odbor 15 - Daně z příjmů a účetnictví

Vydáno

  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění
  • Dvojí zdanění
  • Legislativa
  • Mezinárodní spolupráce
  • Boj proti daňovým únikům

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 22. prosince 2015 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A LICHTENŠTEJNSKÝM KNÍŽECTVÍM O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU, která byla, včetně Protokolu k ní, podepsána v Praze dne 25. září 2014. Tato smlouva se bude provádět:

a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na daně z příjmů, které jsou vypláceny nebo připisovány k 1. lednu 2016 nebo později;
b) pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na daně ukládané za každý daňový rok začínající 1. ledna 2016 nebo později.

Text smlouvy bude standardně v nejbližší možné době publikován ve Sbírce mezinárodních smluv. V mezidobí je možné do textu smlouvy nahlédnout na Ministerstvu financí ČR, popř. na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Nejčtenější