Novinky

Informace o vstupu v platnost Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

odbor 15 - Daně z příjmů
odbor 15 - Daně z příjmů

Vydáno

  • Legislativa
  • Dvojí zdanění
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Daň
  • Daně a cla
  • Zahraniční sektor
  • Česká republika
  • Kolumbie

Informace o vstupu v platnost Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ministerstvo financí ČR, na základě informací obdržených ze ZÚ ČR v Bogotě, oznamuje, že dne 6. května 2015 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KOLUMBIJSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána v Bogotě dne 22. března 2012. Ustanovení Smlouvy se tak budou provádět následovně:

  1. pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2016 nebo později;
  2. pokud jde o daně nevybírané srážkou u zdroje, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2016 nebo později.

Český a anglický text Smlouvy bude v nejbližší možné době zveřejněn ve Sbírce mezinárodních smluv.

Doporučované

Nejčtenější