Novinky

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgií

odbor 15 - Daně z příjmů
odbor 15 - Daně z příjmů

Vydáno

  • Legislativa
  • Dvojí zdanění
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění
  • Daň
  • Daně a cla
  • Zahraniční sektor
  • Česká republika
  • Belgie

Dne 13. ledna 2015 vstoupil v platnost PROTOKOL MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM KE SMLOUVĚ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU (podepsána 16. prosince 1996 v Bruselu), který byl podepsán v Bruselu dne 15. března 2010. Ustanovení Protokolu, který tvoří nedílnou součást Smlouvy a který modifikuje její článek 26 (Výměna informací), se budou provádět ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2016 nebo později. Text Protokolu bude standardně publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Doporučované

Nejčtenější