Novinky

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Informace
  • Legislativa
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Nizozemsko
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 31. května 2013 vstoupil v platnost Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (podepsána v Praze dne 4. března 1974, její nedílnou součást tvoří Protokol, který byl podepsán v Praze dne 4. března 1974 a Protokol, který byl podepsán v Praze dne 26. června 1996). Tento další Protokol, který rovněž tvoří nedílnou součást Smlouvy, byl podepsán v Praze dne 15. října 2012 a jeho ustanovení se budou ve vztazích mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím provádět ve vztahu k daňovým rokům a obdobím začínajícím 1. ledna 2014 nebo později. Text Protokolu bude v nejbližší možné době publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů; 1503 - odd. Mezinárodní daňové vztahy

Doporučované

Nejčtenější