Novinky

Informace o podpisu protokolu k existující daňové smlouvě se Singapurem

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Informace
  • Legislativa
  • Singapurská republika
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Dne 26. června 2013 byl v Singapuru podepsán PROTOKOL, KTERÝ UPRAVUJE SMLOUVU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SINGAPURSKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU (podepsána v Singapuru dne 21. listopadu 1997). V obou státech bude nyní následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu Protokolu v platnost.

Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů; 1503 - odd. Mezinárodní daňové vztahy

Doporučované

Nejčtenější