Novinky

Informace k podpisu protokolu k existující daňové smlouvě s Ukrajinou

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Informace
  • Legislativa
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Ukrajina
  • Smlouva mezi ČR a Ukrajinou
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 21. října 2013 byl v Kyjevě podepsán Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (podepsána v Kyjevě dne 30. června 1997). V obou zemích bude nyní následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu Protokolu v platnost.

Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů; 1503 - odd. Mezinárodní daňové vztahy

Nejčtenější