Novinky

Informace o podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Panamou

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Daň z příjmů
  • Dvojí zdanění
  • Panama
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor

Na základě informací obdržených prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 4. července 2012 byla v Panamě podepsána SMLOUVA  MEZI ČESKOU  REPUBLIKOU A PANAMSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, a to včetně PROTOKOLU, který tvoří její nedílnou součást. V obou  státech bude nyní následovat další nezbytný legislativní proces vedoucí ke vstupu této smlouvy v platnost.

Doporučované

Nejčtenější