Novinky

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Uzbekistánem

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Soukromý sektor
  • Uzbekistán
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Daň z příjmů

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 15. června 2012 vstoupil v platnost Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. prosince 2011. Tento protokol, který tvoří nedílnou součást Smlouvy, se bude v obou státech provádět ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2013 nebo později.

Text Protokolu bude v nejbližší možné době publikován ve Sbírce mezinárodních smluv  .

Doporučované

Nejčtenější