Novinky

Česká republika a Dánské království podepsaly novou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Dánské království
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Legislativa

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal s  velvyslancem Dánského království v Praze, panem Ole Emilem Moesbym, Smlouvu mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Dánskem se v současnosti uplatňuje Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 5. května 1982 a Protokol ke smlouvě, podepsaný v Praze dne 11. září 1992.

Tato smlouva však již zcela neodpovídá novým politickým, hospodářským a zejména daňovým podmínkám. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o její renegociaci.

Nově sjednaná komplexní daňová smlouva zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmů mezi  oba  státy  v  těch případech,  kdy příjmy mají zdroj na území jednoho státu a plynou příjemci se sídlem nebo bydlištěm na území státu druhého. Upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu informací v oblasti všech daní a napomáhá rovněž při koordinaci boje proti daňovým únikům a podvodům.

Doporučované

Nejčtenější