Novinky

Dnem 28. února 2011 vstoupil v platnost PROTOKOL MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU REPUBLIKY SRBSKO ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmů a majetku

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Černá Hora
  • Dvojí zdanění
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Soukromý sektor
  • Srbsko
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Ministerstvo financí sděluje, že dne 28. února 2011 vstoupil v platnost PROTOKOL MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU REPUBLIKY SRBSKO ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 88/2005 Sb.m.s.), který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009.

Ustanovení předmětného protokolu se začnou v praxi provádět od 1. ledna 2012.

Dnem, kterým se začne provádět tento protokol, tj. dne 1.1.2012, se ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Srbsko přestane provádět Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 11. listopadu 2004 spolu se smlouvou samotnou.

Doporučované

Nejčtenější