Novinky

Dne 13. září 2011 byla ve Varšavě podepsána nová Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Polsko
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Ministerstvo financí sděluje, že dne 13. září 2011 byla ve Varšavě podepsána nová SMLOUVA  MEZI  ČESKOU  REPUBLIKOU A  POLSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU. V obou státech budou nyní zahájeny všechny nezbytné legislativní kroky vedoucí k ratifikaci smlouvy a k jejímu následnému vstupu v platnost.

Lze předpokládat, že smlouva vstoupí  v platnost v průběhu roku 2012 a v praxi se začne provádět od 1. ledna 2013.

Ustanovení Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána ve Varšavě dne 24. června 1993, přestanou být v platnosti a přestanou se provádět dnem, kterým se začne provádět tato nová smlouva.

Doporučované

Nejčtenější