Novinky

Česká republika a Uzbecká republika podepsaly protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Soukromý sektor
  • Uzbecká republika
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal s  předsedou Státního daňového výboru Uzbekistánu, panem Botirem Rachmatovičem Parpievem, Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.

Tato Smlouva vstoupila v platnost dne 15. ledna 2001. Vzhledem k tomu, že existuje potřeba rozšířit ustanovení článku 27 dané Smlouvy, které upravuje problematiku výměny informací, na daně všeho druhu a pojmenování, bylo Českou republikou uzbecké straně oficiálně navrženo tuto rozšířenou výměnu zajistit, a to sjednáním doplňujícího Protokolu k uvedené bilaterální smlouvě. Ten bude tvořit nedílnou součást Smlouvy, přispěje k větší právní jistotě a též k lepší koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů.

Doporučované

Nejčtenější