Novinky

Smlouva mezi Českou republikou a Čínou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Čína
  • Dvojí zdanění
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Dne 28. srpna 2009 byla v Pekingu podepsána nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Čínou. Vstup této nové smlouvy v platnost a následné zahájení jejího praktického povádění se bude standardně odvíjet od vnitorstátních legislativních postupů v obou státech. Platí přitom, že ustanovení Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 11. června 1987, přestanou být v platnosti a přestanou se provádět ve vztazích mezi Českou republikou a Čínou dnem, kterým se začne provádět tato nová smlouva.

Doporučované

Nejčtenější