Novinky

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Černá Hora
  • Dvojí zdanění
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Soukromý sektor
  • Srbsko
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Ministerstvo financí sděluje, že dne 8. září 2009 byl v Praze podepsán PROTOKOL MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU REPUBLIKY SRBSKO ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána 11. listopadu 2004 v Praze. Smluvní státy si nyní vzájemně diplomatickou cestou oznámí splnění postupů, které jsou vyžadovány jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup v platnost tohoto protokolu, který tvoří, ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Srbsko, nedílnou součást Smlouvy. Pokud bude mít následný legislativní proces v obou státech standardní průběh, lze předpokládat, že ustanovení Protokolu se začnou v praxi provádět od 1. ledna 2011.

Nejčtenější