Novinky

Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Ruská federace
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Ministerstvo financí sděluje, že dne 17. dubna 2009 vstoupil v platnost Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 278/1997. Daný Protokol, podepsaný v Moskvě dne 27. dubna 2007, tvoří nedílnou součást Smlouvy. České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, budou v nejbližší době vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv. Ustanovení předmětného Protokolu se budou provádět od 1. ledna 2010.

Nejčtenější