Novinky

Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Kyprem

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Kypr
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Dne 28. dubna 2009 byla v Nikósii podepsána nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Kyprem. Vstup této nové smlouvy v platnost a následné zahájení jejího praktického povádění se bude standardně odvíjet od vnitorstátních legislativních postupů v obou státech. Platí přitom, že ustanovení Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 15. dubna 1980, přestanou být v platnosti a přestanou se provádět ve vztazích mezi Českou republikou a Kyperskou republikou dnem, kterým se začne provádět tato nová smlouva.

Nejčtenější