Novinky

Podpis Dohody o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Bosna a Hercegovina
  • Dvojí zdanění
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Legislativa
Aktualizováno 19. 11. 2007

Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek a ministr financí Bosny a Hercegoviny Dragan Vrankić dnes v Praze podepsali Smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi oběma zeměmi. Uzavřením této smlouvy se zvýší právní jistota investorů i ostatních daňových subjektů obou zemí, a to zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti. Tisková zpráva.

Ustanovení Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 2. listopadu 1981, přestanou být platná a přestanou se provádět ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou dnem, kterým se začne provádět tato nová smlouva. Pokud následný legislativní proces v obou státech proběhne standardním způsobem, lze předpokládat, že by se tak mohlo stát 1. ledna 2009.

Nejčtenější