Novinky

Informace o vstupu v platnost mezinárodní daňové smlouvy mezi ČR a Rakouskem

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Rakousko
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Dne 22. března 2007 vstoupila v platnost smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Rakouskem, a to včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást. Uvedená smlouva byla podepsána v Praze dne 8. června 2006. Publikována je ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 31/2007. Dnem, kterým se začne provádět tato nová smlouva, t.j. 1. ledna 2008, přestane být v platnosti a přestane se provádět ve vztazích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána ve Vídni dne 7. března 1978.

Doporučované

Nejčtenější