Novinky

Informace k Úmluvě o přistoupení

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování
oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Vydáno

 • Dvojí zdanění
 • Estonsko
 • Kypr
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Polsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
 • Soukromý sektor
 • Veřejný sektor
 • Legislativa

Dne 1.10.2006 vstoupila v platnost úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků ve znění Úmluvy ze dne 21. prosince 1995 a Protokolu ze dne 25. května 1999. Úmluva byla zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv v rámci  Sdělení č. 93/2006 Sb.m.s.

Doporučované

Nejčtenější