Novinky

Dvojí zdanění

Informace a pokyny Ministerstva financí v oblasti zamezení dvojího zdanění.

ilustrace

Základní informace

Pravidelné informace ministerstva financí o vstupu platnosti smluv a protokolů ke smlouvám o dvojím zdanění. Chronologicky řazeno.

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku, aktualizovaný k uvedenému datu.

Přehled pokynů a sdělení

Souhrnný přehled pokynů a sdělení v oblasti mezinárodních daňových vztahů a smluv o zamezení dvojího zdanění uveřejněných každoročně ve Finančním zpravodaji MF.