Novinky

Cenový věstník 24/2022

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Ceny
  • Ceny cigaret
  • Legislativa
  • Seznam zboží s regulovanými cenami
  • Spotřebitelské ceny
  • Tvorba cen
  • Cenový věstník

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen 
  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret 

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější