Novinky

2022

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2022.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 24/2022

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen 
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret 

Vydáno

Cenový věstník 25/2022

 • Výměr MF č. 01/2023 ze dne 15. prosince 2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Cenový věstník 23/2022

 • Obecně závazná vyhláška č. 17/2022, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

Vydáno

Cenový věstník 22/2022

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2022, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 11. dodatek 

Vydáno

Cenový věstník 21/2022

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2022, kterým se stanoví změny pevných cen a změny textu pro konečného spotřebitele cigaret – 10. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 20/2022

 • Výměr MF č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

Vydáno

Cenový věstník 19/2022

 • Výměr MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Vydáno

Cenový věstník 18/2022

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 17/2022

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2022, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 8. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 16/2022

 • Výměr MF č. 06/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Vydáno

Cenový věstník 15/2022

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 7. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 14/2022

 • Výměr MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Vydáno

Cenový věstník 13/2022

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2022, kterým se stanoví pevné  ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 6. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 12/2022

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 5. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 11/2022

 • Výměr MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Vydáno

Cenový věstník 10/2022

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 9/2022

 • Výměr MF č. 03/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Vydáno

Cenový věstník 8/2022

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 3. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 7/2022

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 – Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 10

Vydáno

Cenový věstník 5/2022

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 2. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 4/2022

 • Výměr MF č. 02/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Vydáno

Cenový věstník 3/2022

 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 18/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Cenový věstník 2/2022

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 1. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 1/2022

 • Obecně závazná vyhláška č. 12/2021, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2022