Novinky

Cenový věstník 1/2021

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Ceny
  • Ceny cigaret
  • Seznam zboží s regulovanými cenami
  • Spotřebitelské ceny
  • Cenová regulace a kontrola
  • Tvorba cen
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější