Novinky

2021

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2021.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 21/2021

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Vydáno

Cenový věstník 20/2021

 • Obecně závazná vyhláška č. 16/2021, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

Vydáno

Cenový věstník 19/2021

 • Výměr MF č. 01/2022 ze dne 3. prosince 2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Cenový věstník 18/2021

 • Výměr MF č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

Vydáno

Cenový věstník 17/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 10. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 16/2021

 • Výměr MF č. 03/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

Vydáno

Cenový věstník 15/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2021, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 9. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 14/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2021, kterým se stanový pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 8. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 13/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2021, kterým se stanový pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 7. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 12/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 6. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 11/2021

 • Výměr MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ze dne 12. července 2021

Vydáno

Cenový věstník 10/2021

 • Výměr MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

Vydáno

Cenový věstník 9/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 5. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 8/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 4. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 6/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2021, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 3. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 5/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2021, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 2. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 4/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 1. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 3/2021

 • Obecně závazná vyhláška obce Horoměřice č. 3/2020, která ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice

Vydáno

Cenový věstník 2/2021

 • Obecně závazná vyhláška č. 17/2020, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2021
 • Obecně závazná vyhláška č. 22/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Cenový věstník 1/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret