Novinky

Cenový věstník 9/2020

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenové moratorium
  • Cenová regulace a kontrola
  • Cenový věstník
  • Legislativa
  • Nájemné z bytu
  • Nařízení vlády
  • Dopravní infrastruktura

  • Přehled o provedených cenových kontrolách, které nabyly právní moci do 15. 6. 2020 – Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
  • Přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí roku 2020 – Olomoucký kraj
  • Oznámení o vydání nařízení vlády č. 265/2020 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější