Novinky

Cenový věstník 12/2020

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenový věstník
 • Cenové kontrolní orgány
 • Cenová regulace a kontrola
 • Ceny cigaret
 • Ceny
 • Legislativa
 • Veřejný sektor
 • Rozhodnutí

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 3. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích, které nabyly právní moci za 1. pololetí 2020
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly I
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly II
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly III
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly IV

 

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější