Novinky

2020

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2020.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 19/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2020, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 8. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 13/2020, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

Vydáno

Cenový věstník 18/2020

 • Výměr MF č. 01/2021 ze dne 7. prosince 2020, kterým vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Cenový věstník 17/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2020, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 7. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška obce Doubravčice č. 7/2019, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Doubravčice

Vydáno

Cenový věstník 16/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny textu - 6. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 30. 9. 2020

Vydáno

Cenový věstník 15/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 5. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 14/2020

 • Výměr MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Vydáno

Cenový věstník 13/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Magistrát hl. m. Prahy
 • Přehled o provedených cenových kontrolách - Ministerstvo financí

Vydáno

Cenový věstník 12/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 3. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích, které nabyly právní moci za 1. pololetí 2020
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly I
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly II
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly III
  • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly IV

Vydáno

Cenový věstník 11/2020

 • Výměr MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Vydáno

Cenový věstník 9/2020

 • Přehled o provedených cenových kontrolách, které nabyly právní moci do 15. 6. 2020 – Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí roku 2020 – Olomoucký kraj
 • Oznámení o vydání nařízení vlády č. 265/2020 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Vydáno

Cenový věstník 8/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2020, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 2. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 7/2020

 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 3. 2020
 • Oznámení o vydání nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Vydáno

Cenový věstník 6/2020

 • Výměr MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Vydáno

Cenový věstník 5/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T//2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečné spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 9

Vydáno

Cenový věstník 4/2020

 • Výměr MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Vydáno

Cenový věstník 3/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Magistrát hl. m. Prahy
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Ústecký kraj
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Praha
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad České Budějovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Plzeň
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Ústí nad Labem
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Hradec Králové
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Ostrava
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – město Prostějov
 • Sdělení redakce

Vydáno

Cenový věstník 2/2020

 • Výměr MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Aktualizováno

Cenový věstník 1/2020

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.1/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 25. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 21/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška č. 19/2019, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2020
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 12. 2019
 • Přehled o provedených cenových kontrolách - Ministerstvo financí
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Zlínský kraj
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Olomoucký kraj
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Kraj Vysočina
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Liberecký kraj
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Městský úřad Jeseník