Novinky

2018

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2018.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 15/2018

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2018, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 12. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 14/2018

 • Výměr MF č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Cenový věstník 13/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2018,kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 11. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 12/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 10. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 9. 2018

Vydáno

Cenový věstník 11/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty, která nabyla právní moci za rok 2017 – Magistrát hlavního města Prahy – odbor dopravních agend

Aktualizováno

Cenový věstník 10/2018

 • Výměr MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2018

Vydáno

Cenový věstník 09/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 8. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí 2018 – Magistrát hl. m. Prahy

Vydáno

Cenový věstník 08/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 7. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2018
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly I - Praha
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly II - České Budějovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly III - Plzeň
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly IV - Ústí nad Labem
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly V - Hradec Králové
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly VI - Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly VII - Ostrava
 • Přehled o provedených cenových kontrolách - Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách - Úřad MČ Brno-Bystrc

Vydáno

Cenový věstník 07/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2018, kterým se stanoví změny textu pro konečného spotřebitele cigaret – 6. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 9/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Cenový věstník 06/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 5. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za 2. pololetí 2017 – Magistrát hl. m. Prahy

Vydáno

Cenový věstník 05/2018

 • Výměr MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2018

Vydáno

Cenový věstník 04/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 31. 3. 2018

Vydáno

Cenový věstník 03/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 3. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 ze dne 22. 2. 2018, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 8

Vydáno

Cenový věstník 02/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 2. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 25/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad – OCK Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad - OCK České Budějovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad – OCK Hradec Králové
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad – OCK Ostrava
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad - OCK Plzeň
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad – OCK Praha
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad – OCK Ústí nad Labem
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Středočeského kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrátu města Děčín
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Statutárního města Prostějov
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrátu města Přerov

Vydáno

Cenový věstník 01/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 1. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 12. 2017
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 obce Horoměřice
 • Obecně závazná vyhláška č. 21/2017 města Ostravy
 • Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 města Olomouce
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Libereckého kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Jihočeského kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Olomouckého kraje