Novinky

Cenový věstník 12/2017

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenový věstník
 • Cenová regulace a kontrola
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Ceny
 • Ceny cigaret
 • Spotřebitelské ceny
 • Legislativa
 • Veřejný sektor
 • Rozhodnutí
 • Vyhláška

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2017, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 11. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 9/2015, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Hodonína č. 9
 • Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za 2. pololetí 2017 Úřad městské části Brno-Bystrc

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější