Novinky

Cenový věstník 08/2017

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

 • Cenový věstník
 • Ceny
 • Ceny cigaret
 • Spotřebitelské ceny
 • Cenová regulace a kontrola
 • Cenové kontrolní orgány
 • Přehled
 • Legislativa

 • Výměr MF č. 03/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 8. dodatek
 • Opravený Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly VII – Ostrava
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát hlavního města Prahy

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější