Novinky

Cenový věstník 03/2017

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Cenová regulace a kontrola
  • Ceny
  • Ceny cigaret
  • Spotřebitelské ceny
  • Výměr MF
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 3. dodatek
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát hl. m. Prahy

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější