Novinky

Cenový věstník 13/2016

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2016, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret 3. Obecně závazná vyhláška č. 16/2016, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 17
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Libereckého kraje
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Úřad městské části Brno-Bystrc
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Kraje Vysočina

 

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější