Novinky

Cenový věstník 01/2016

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Cenový věstník
 • Cenová regulace a kontrola
 • Ceny
 • Spotřebitelské ceny
 • Vyhláška
 • Legislativa
 • Rozhodnutí
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2016, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele, změny pevných cen a změny textu
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31.12.2015
 • Obecně závazná vyhláška č. 12/2015 Sb. hl. m. Prahy
 • Oprava Cenového věstníku částka 12/2015

Nejčtenější