Novinky

Cenový věstník 8/2015

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

 • Cenový věstník
 • Cenová regulace a kontrola
 • Ceny
 • Ceny cigaret
 • Spotřebitelské ceny
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Vyhláška
 • Legislativa

 • Výměr MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška Obce Horoměřice č. 3/2015, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2015 Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly I – Praha
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2015 Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly II – České Budějovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2015 Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly III – Plzeň
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2015 Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly IV - Ústí nad Labem
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/ příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2015 Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly V - Hradec Králové
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2015 Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly VI - Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2015 Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly VII – Ostrava

 

Doporučované

Nejčtenější