Novinky

Informace Ministerstva financí k zveřejňování Cenového věstníku

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Cenový věstník
  • Ceny
  • Spotřebitelské ceny

Ministerstvo financí upozorňuje, že na základě přijetí zákona č. 353/2014 Sb., kterým se mění zákon č.526/1990 S., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a který nabývá účinnosti dne 15.1. 2015, nebude již Cenový věstník distribuován v listinné podobě přes SEVT a.s. Cenový věstník bude zveřejňován nově na portálu státní správy a na internetových stránkách Ministerstva financí tak, jak tomu bylo doposud.

Ing. Pavel Maštálka, v.r.
  Ředitel odboru 16

Doporučované

Nejčtenější