Novinky

Cenový věstník 13/2015

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Cenová regulace a kontrola
 • Cenový věstník
 • Ceny cigaret
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Rozhodnutí
 • Seznam zboží s regulovanými cenami
 • Spotřebitelské ceny
 • Veřejný sektor
 • Vyhláška
 • Legislativa

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Obecně závazná vyhláška č. 15/2015, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 16
 • Oprava Cenového věstníku částka 12/2015

Doporučované

Nejčtenější