Novinky

Cenový věstník 1/2015

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Vyhláška
 • Cenový věstník
 • Ceny
 • Ceny cigaret
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Oceňovací vyhláška
 • Rozhodnutí
 • Spotřebitelské ceny

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 2. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský živnostenský úřad, Jeremenkova 40a, 77900 Olomouc
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor správní a Krajský živnostenský úřad Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Úřad městské části Brno-Bystrc
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Úřad město Boskovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Krajský úřad Zlínského kraje
 • Obecně závazná vyhláška č. 10/2014, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 15
 • Obecně závazná vyhláška č.20/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) k 31.12.2014
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za druhé pololetí 2014 Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Krajský živnostenský úřad Středočeského kraje a odbor vnitřních věcí
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za druhé pololetí 2014 Specializovaný finanční úřad

 

Nejčtenější