Novinky

2015

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2015.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 13/2015

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Obecně závazná vyhláška č. 15/2015, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 16
 • Oprava Cenového věstníku částka 12/2015

Vydáno

Cenový věstník 12/2015

 • Výměr MF č. 01/2016 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Cenový věstník 11/2015

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 12. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 10/2015

 • Výměr MF č. 03/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 11. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) stav k 30. 9. 2015

Vydáno

Cenový věstník 9/2015

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 10. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 8/2015

 • Výměr MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška Obce Horoměřice č. 3/2015, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2015 Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly I – Praha
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2015 Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly II – České Budějovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2015 Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly III – Plzeň
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2015 Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly IV - Ústí nad Labem
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/ příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2015 Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly V - Hradec Králové
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2015 Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly VI - Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2015 Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly VII – Ostrava

Vydáno

Cenový věstník 7/2015

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 8. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška obce Olomouc č. 2/2015, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2015/2016)
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2015
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2015 Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2015 Úřad městské části Brno-Bystrc

Vydáno

Cenový věstník 6/2015

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 7. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 5/2015

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 6. Dodatek

Vydáno

Cenový věstník 4/2015

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 5. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP ) stav k 31.3. 2015

Vydáno

Cenový věstník 3/2015

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 4. dodatek
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MLADÁ BOLESLAV č. 1/2015, kterou se vydává 15. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladé Boleslavi

Vydáno

Cenový věstník 2/2015

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 3. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Magistrát města Prostějov, odbor finanční
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Magistrát města Zlína, odbor živnostenský
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Magistrát města Přerova
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Městský úřad Bílina, obecní živnostenský úřad
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Městský úřad Nový Bor, obecní živnostenský úřad
 • Obecně závazná vyhláška obce Doubravčice č.2/2014, kterou se vydává 2. cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice

Vydáno

Cenový věstník 1/2015

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 2. dodatek
 • Přehledy o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014
 • Obecně závazná vyhláška č. 10/2014, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 15
 • Obecně závazná vyhláška č.20/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) k 31.12.2014